Program a pokyny

09.01.2016 

13:00 - 18:00 administratívne preberanie (v kancelárskych priestoroch v Motoršport aréne Beckert)

10.01.2016

07:30 - 08:30 administratívne preberanie

08:30 - 08:45 rozprava pretekárov, žrebovanie postavenia na štarte

09:00 - 09:50 voľný tréning

10:00 - 10:45 slávnostné zahájenie

10:45 - 11:00 nástup prvej divízie a

11:00 -           štart prvej rozjazdy   ďalej bez časového harmonogramu

                       prestávka

                       finálové jazdy

                       vyhlásenie výsledkov

                       odovzdávanie finančných odmien

Radi by sme vám pripomenuli, že svojou disciplinovanosťou pomôžete pri zabezpečovaní úspešného a nerušeného priebehu pretekov, preto vás prosíme:

* zdržujte sa len na povolených miestach

* rešpektujte a dodržujte pokyny usporiadateľov a príslušníkov polície

* neznečisťujte trať ani jej okolie

* v prípade nehody nezasahujte

* rodičia, dbajte na bezpečnosť svojich detí

Vezmite prosím na vedomie, že pretekom sa prizeráte na vlastné nebezpečenstvo a usporiadatelia nehradia prípadnú škodu spôsobenú na zdraví a majetku.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info